نوع فروش

پیش پرداخت

میزان اقساط

نوع بدنه

رده قیمت

ام وی ام
پیش پرداخت -
میزان اقساط -
نوع بدنه -

طراحي ظاهري Tiggo 5 طراحي خودرو به وسيله يک تيم فوق حرفه اي بين المللي صورت پذيرفته که قبلا سابقه همکاري و مديريت طراحي در شرکتهاي معتبر چون پورشه، مرسدس […]

84 میلیون و هفتصدهزار تومان
ام وی ام
پیش پرداخت -
میزان اقساط -
نوع بدنه -

طراحي ظاهري Tiggo 5 طراحي خودرو به وسيله يک تيم فوق حرفه اي بين المللي صورت پذيرفته که قبلا سابقه همکاري و مديريت طراحي در شرکتهاي معتبر چون پورشه، مرسدس […]

88 میلیون و هفتصدهزار تومان
ام وی ام
پیش پرداخت -
میزان اقساط -
نوع بدنه -

طراحي ظاهري Tiggo 5 طراحي خودرو به وسيله يک تيم فوق حرفه اي بين المللي صورت پذيرفته که قبلا سابقه همکاري و مديريت طراحي در شرکتهاي معتبر چون پورشه، مرسدس […]

92 میلیون و هفتصدهزار تومان
ام وی ام
پیش پرداخت -
میزان اقساط -
نوع بدنه -

جدید x33 طراحی ظاهری تغییرات مؤثر ایجاد شده در طراحی خودرو X33 جدید،  ضمن اغنای حس لوکس بودن در کنار قیمت اقتصادی این خودرو، تداعی کننده یک خودرو SUV تمام […]

66 میلیون و چهارصد و شصت هزار تومان